ماه: دی ۱۳۹۴

0 مشاهده

جلسه سفیر محترم ایران با شهردار…

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

    پیرو جلسه اقای بیگدلی سفیر محترم ایران با شهردار الانیا و درخواست شهردار الانیا مبنی بر برقراری پرواز بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب