ماه: دی ۱۳۹۳

0 مشاهده

قوانین اخذ اقامت با خرید ملک…

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

قوانین اخذ اقامت با خرید ملک در ترکیه و مصاحبه وکیل  ایرانی  اصل ، سهند آذر ترک بزبان فارسی در تلویزیون بیشتر بخوانید...

1 مشاهده

مجتمع الیزی در کارتال ( بالکن…

نوشته شده توسطیعقوب نجاری

مجتمع الیزی  در 4 بلوک 15 طبقه و در محله کارتال استامبول دارای امکانات کامل و با دید بسیار زیبا بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب